Visie inzake maaltijdzorg

Terug naar Visies

Maaltijdzorg is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsvolle zorg binnen het woonzorgcentrum.

Alle maaltijden zijn smakelijk, evenwichtig en gezond samengesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de voorschriften van voedselveiligheid (HACCP).

Het maaltijdgebeuren heeft ook een sociale, psychologische en relationele waarde.

Een positieve beleving van het maaltijdgebeuren heeft een effect op het tevredenheidsgevoel en verhoogt de kwaliteit van leven.

Deze beleving tracht men te bekomen door:

  • Huiselijkheid en gezelligheid te creëren waarbij er aandacht is voor speciale gelegenheden
  • Eigenwaarde zo lang mogelijk te behouden en zelfredzaamheid te stimuleren
  • Tijd en individuele aandacht te geven aan de bewoners
  • Respectvol om te gaan met de wil en de wensen en mogelijkheden van bewoner

Belevingsgerichte en onderhandelde zorg en multidisciplinaire samenwerking liggen aan de basis van een goede maaltijdzorg. 

ondersteund door