Klachtenbehandeling - Inspraak & Overleg

Klachtenbehandeling

Binnen de voorziening is een klachtenprocedure uitgewerkt. Deze geldt voor klachten binnen het woonzorgcentrum (WZC), centrum voor oriënterend kortverblijf (COK) alsook voor het centrum voor dagverzorging (CDV) 'De Creke'. Het melden van opmerkingen, suggesties en klachten biedt immers de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren.

Dagelijks zetten wij ons in voor de bewoners maar ondanks de vele goede bedoelingen kan het toch zijn dat u niet tevreden bent over de werking en vinden wij het belangrijk dat u met uw wensen en grieven bij iemand terecht kunt. In eerste opzicht kan u met suggesties of verbeterwensen steeds terecht bij de hoofdverpleegkundige. De hoofdverpleegkundigen van de verschillende zorgafdelingen alsook de directie en kwaliteitscoördinator staan steeds ter beschikking om uw problemen te beluisteren en te zoeken naar oplossingen.

U kan ook steeds een online klacht (mbt WZC, COK of CDV 'De Creke') indienen door hier te klikken: http://www.blijvelde.be/contact

Na het indienen van uw klacht, starten wij een onderzoek op en binnen de week krijgt u reeds een eerste feedback op uw klacht. We streven ernaar om binnen één maand de klacht af te handelen en zo niet, de stand van het onderzoek aan u mee te delen.

Hebt u onvoldoende gehoor bij ons dan kan u ook terecht bij de ‘Woonzorglijn’ 078/15.25.25 van de Vlaamse overheid. Deze dienst waarborgt dat elke klacht ernstig wordt onderzocht.

 

Inspraak & Overleg

Om een goede werking en een open cultuur te waarborgen wordt er in de voorziening structureel overleg georganiseerd met bewoners en hun familie.

Viermaal per jaar komt de gebruikersraad samen (maart, juni, september en december). Hier kunnen bewoners van iedere afdeling hun wensen, verwachtingen vragen en klachten uiten. Ook krijgen families, in naam van hun familielid, de mogelijkheid tot inspraak in het reilen en zeilen van het WZC en de specifieke afdelingen.

In het centrum voor dagverzorging 'De Creke' is er ook een gebruikersraad actief, die 1 maal per kwartaal vergadert.

Indien u als familie wenst deel te nemen aan de gebruikersraad of meer info wenst hieromtrent, dan kan u  een mail sturen naar de directeur zorg Petra Beuckelaere (petra.beuckelaere@blijvelde.be).

ondersteund door