Missie

 

Missie

Als woonzorgcentrum willen we een warme woon- en leefomgeving en een kwaliteitsvolle zorg aanbieden. Deze missie vertaalt zich in de slogan “met respect voor jou” en komt tot uiting in volgende kernwaarden: bezieling, eigenwaardigheid, deskundig, verbonden, ondernemend.

 

Kernwaarden

Bezieling

Vanuit een christelijke levensvisie creëren we een warme woon- en leefomgeving.

Onze medewerkers werken vanuit een diepe innerlijke gedrevenheid en enthousiasme.

We dagen onze medewerkers uit om hun eigen talenten te benutten en zo het beste te geven van wat ze te bieden hebben. 

 

Eigenwaardigheid

Eigenheid: we garanderen onze cliënten de eigen regie over hun eigen levensstijl.

Eigenwaarde: we verhogen de eigenwaarde van de cliënten door keuzevrijheid en respecteren deze keuze.

Waardigheid: ons handelen is gericht op maximale gezondheid, participatie en veiligheid van onze cliënten.

 

Deskundig

We handelen met kennis van zaken. 

Echte professionaliteit vertrekt vanuit goesting. 

We coachen onze mede-werkers tot competente mede-denkers.

 

Verbonden

In onze organisatie staan we voor samenhorigheid: het geheel is steeds meer dan de som van de delen.

Verbondenheid maakt ons steeds verantwoordelijk voor elkaar en voor ons handelen.

 

Ondernemend

Vanuit een dynamisch sociaal ondernemerschap en duurzame bedrijfsvoering spelen we in op het veranderend maatschappelijk beeld op zorgorganisaties.

We gaan spaarzaam om met de beschikbare middelen.

We werken daadkrachtig, innovatief en resultaatgericht.

ondersteund door