Visie inzake dementie

Terug naar Visies

In de benadering van een persoon met dementie stellen we zijn eigenheid en welbevinden centraal.

Het ‘zorg dragen voor een persoon met dementie’ is bij uitstek een dynamisch proces waarin een groot aanpassingsvermogen van én een open communicatie tussen alle betrokkenen wordt gevraagd.

De extra ‘dimensie’ bij het zorg dragen voor een bewoner met ‘dementie’ zit hem in het samen op weg gaan met de persoon achter de zorg-vrager.

De persoon met dementie mag zichzelf zijn en vindt houvast in een omgeving waarin hij zich veilig en thuis voelt.  Dit kunnen we bereiken door persoonsondersteunend te handelen. Hierin stellen we een rustige, warme benadering voorop, waarbij we aandacht hebben voor de behoeften, de mogelijkheden en de beleving van de persoon met dementie. Een aangepast vormingsbeleid draagt hiertoe bij.

ondersteund door