Visie inzake vrijheidsbeperkende maatregelen

Terug naar Visies

Het uitgangspunt van WZC Blijvelde is samen streven naar verantwoord fixatie-arm beleid. Hiervoor investeert de voorziening in de nodige middelen en vorming.

Er wordt steeds gekozen voor de minst ingrijpende maatregel om de meest menswaardige zorg -en dienstverlening te garanderen. Alle alternatieven worden steeds nauwkeurig overwogen.

Inspraak en overleg met de bewoner en/of vertegenwoordiger is essentieel in het besluitvormingsproces tot het toepassen van vrijheidsbeperking. Deze toestemming moet niet expliciet zijn, maar kan ook impliciet door de hulpverleners uit de gedragingen van de bewoner worden afgeleid.

Alle risico’s en vormen van vrijheidsbeperking dienen multidisciplinair besproken en geëvalueerd te worden. Fixatie is een verpleegtechnische handeling.

ondersteund door