Visie inzake infectiebeleid

Terug naar Visies

Binnen het woonzorgcentrum Blijvelde wordt gestreefd naar het optimaal welzijn van de hulpvrager en van de medewerker. Met de uitbouw van dit infectiebeleid beoogt de voorziening optimale arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers alsook een algemene kwaliteitsvolle zorg voor alle bewoners en gebruikers.

De voorziening wenst een algemeen beleid te ontwikkelen waarbij de verspreiding van infecties en kruisbesmetting maximaal wordt voorkomen. Ook de voedselveiligheid (HACCP) wordt opgenomen in het algemeen infectiebeleid zodat voldaan wordt aan de wettelijke hygiënevoorschriften.

Het beleid richt zich tot alle medewerkers, bewoners en alle bezoekende externen.In de eerste plaats ligt de nadruk op preventie en het voorkomen van infecties. De voorziening investeert hiervoor in de nodige opleidingen en middelen. Naast preventie is er ook de bestrijding van aanwezige infecties. Dit verloopt in overleg met de CRA, de huisarts en/of de arbeidsgeneesheer.

 

(Procedure) Per afdeling wordt een referentiepersoon zorginfecties aangesteld, die het naleven van het infectiebeleid en de nodige registraties opvolgt. Samen met de CRA worden er procedures uitgewerkt die gebundeld worden in een draaiboek. Essentieel binnen de preventie is een gestructureerd vaccinatiebeleid, zowel voor bewoners als voor medewerkers. Het vaccinatiebeleid voor de bewoners verloopt via de CRA en de huisartsen. In samenspraak met de arbeidsgeneeskundige dienst wordt een vaccinatieplan per medewerker ontwikkeld. Het antibioticabeleid valt onder toezicht van de CRA.

 

ondersteund door